TIN TỨC PVC-ID

Tổng công ty lương thực Miền bắc

Địa chỉ: Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nộ.
Điện thoại: (84)4 39264466
Fax: (84)4 39264477
Email: vinafood1@vinafood1.com.vn
Website: www.vinafood1.com.vn