Các phòng ban

Chi nhánh – Nhà máy sản xuất


   Giám đốc: Nguyễn Quốc Tuấn

    Tel: 0321.3791.902


                Email: tuannq@pvcid.vnPhòng Tổ chức – Hành chính:


          Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thủy

 

Tel: 04 – 6281 1280 
 
 

Phòng Kế Toán:

 

          Kế toán trưởng: Nhan Thu Huyền

  

          Tel: 04 – 6281 1280 

 

          Email: huyennt@pvcid.vn

 


Phòng Dự Án:

 

           Trưởng phòng: Nguyễn Tử Long

          
           Tel: 04 – 6281 1280 

           Email: longnt@pvcid.vn


Phòng Thiết Kế:


          Trưởng phòng: Phạm Minh Hảo

           Tel: 04 – 6281 1280

 

           Email: haopm@pvcid.vn

Phòng Kinh doanh:


          Phụ trách:  Phạm Mai Trang

           Tel: 04 – 6281 1280

 

           Email: trangpm@pvcid.vnBan kiểm soát:

           Trưởng ban: Lê Công Huân

           Tel : 04 – 6281 1280 

           Email: huanlc@pvcid.vn

 

Showroom Mê Linh:


Phụ trách bán hàng : Nguyễn Thị Oanh


Mobile: 0906.168.933

Tel: (84) 4 – 6287 5135

Email: oanhnguyen@pvcid.vn


Showroom Vincom Long Biên


              Phụ trách bán hàng:  Trịnh Tố Quyên

               Tel: 0436.574.511

                Email: showroom_longbien@pvcid.vn