TIN TỨC PVC-ID

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐHQG HÀ NỘI

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 66/TCCB ngày 14/02/1997 của Giám đốc ĐHQGHN.

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN được xây dựng nhằm mục đích xây dựng, phát triển và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng, chất lượng đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đạt đẳng cấp quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo hướng đại học nghiên cứu.